Undang-Undang Muamalat dan Aplikasinya kepada Produk-produk Perbankan Islam
RM36.00 36 Add to basket

Undang-Undang Muamalat dan Aplikasinya kepada Produk-produk Perbankan Islam

RM36.00

Buku ini menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan harta, kontrak komersial dalam syariah, kontrak riba, produk-produk perbankan yang berlandaskan syariat Islam, hutang dan orang muflis. Terdapat banyak topik-topik menarik yang dibahaskan oleh penulis di dalam buku ini.

Description

Menurut penulisan di dalam buku ini, hak-hak milik yang diiktiraf oleh syarak dijelaskan dengan lebih teliti. Buku ini juga membahaskan tentang jenis-jenis hak milik harta, penguasaan ke atas harta hutang dan sebagainya.

Anda juga akan dijelaskan tentang pelagai jenis kontrak komersial, syarat-syarat kontrak dan elemen-elemen penting yang perlu ada dalam kontrak. Kontrak komersial merangkumi kontrak jual beli, kontrak hutang dan kontak gadaian. Kontrak-kontrak tersebut mempunyai cabang-cabangnya yang akan diterangkan di dalam buku ini.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca!

Additional information

Weight 383 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Undang-Undang Muamalat dan Aplikasinya kepada Produk-produk Perbankan Islam”