Sumber Undang-Undang Islam dan Pandangan Orientalis
RM22.00 22 Add to basket

Sumber Undang-Undang Islam dan Pandangan Orientalis

RM22.00

Buku ini membincangkan pelbagai aspek yang berhubung dengan sumber undang-undang Islam, baik yang berasal daripada al-Quran dan as-Sunnah mahupun ijma’ dan qiyas. Perbincangan juga mencakup bidang istihsan, istislah, taqliq, istifta’, dan ikhtilaf al-Fuqaha serta kaedah-kaedah fiqh, pandangan orientalis, dan tanggapan mereka terhadap beberapa sumber dan doktrin syariah.

Description

Buku Sumber undang-undang Islam dan pandangan Orientalis ini membincangkan pelbagai aspek yang berhubung dengan sumber undang-undang Islam, baik yang berasal daripada al-Quran dan as-Sunnah mahupun ijma’ dan qiyas. Perbincangan juga mencakup bidang istihsan, istislah, taqliq, istifta’, dan ikhtilaf al-Fuqaha.

Selain itu, buku ini juga membincangkan kaedah-kaedah fiqh, pandangan orientalis, dan tanggapan mereka terhadap beberapa sumber dan doktrin syariah seperti al-Quran dan as-Sunnah, di samping huraian tentang ikhtilaf serta hubungan undang-undang Islam dengan undang-undang Roman.

Buku ini merupakan sumbangan kepada khazanah fiqh dalam menyingkap kembali dengan lebih jelas mengenai sumber undang-undang Islam dan hal-hal yang berhubung dengannya.

Tidak syak lagi, buku ini dapat membantu anda yang berminat untuk memahami sumber-sumber perundangan Islam, sama ada daripada golongan akademik dan lain-lain.

Selamat membaca!

Additional information

Weight 178 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sumber Undang-Undang Islam dan Pandangan Orientalis”