Shopping Cart

Grafik Komunikasi Teknikal Ting 5

Klik pada anak panah ke atas dan ke bawah untuk menukar muka surat.

interaktif.compressed

 

Ralat muka surat 27.

Terdapat kesalahan ejaan pada ayat pada perenggan pertama baris ke tiga iaitu perkataan BAN sepatutnya merujuk kepada BUKU.

Pihak syarikat memohon maaf di atas kesilapan tersebut. Sebarang kesulitan adalah sangat dikesali.

Ralat pg 90.compressed